Polityka prywatności

Prywatność i ochrona danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

Administratorem Twoich danych osobowych jest al.to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000416025, która ma NIP: 9492191268 i REGON: 242901678.

al.to sp. z o.o. jest właścicielem marki Lykkele.

Twoje dane osobowe podane przez Ciebie podczas kontaktu z nami np. adres mejlowy, imię i nazwisko czy nr telefonu będą przetwarzane w celu obsługi Twojego zgłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora. Dane te będziemy przetwarzać do czasu ostatecznego załatwienia sprawy lub złożenia skutecznego sprzeciwu.

Jeśli kontaktujesz się z naszą infolinią Twój głos jest rejestrowany na podstawie Twojej zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii. W przypadkach, w których pozwala na to prawo możesz również: sprostować dane, przenieść dane, ograniczyć przetwarzanie danych, usunąć dane oraz wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. W każdej chwili możesz też wycofać swoją zgodę. Przetwarzanie danych przed wycofaniem Twojej zgody, nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Masz też prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym możesz skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych wysyłając mejla na adres [email protected].

Podane dane możemy przekazać innym podmiotom, na przykład firmom, które realizują dla nas usługi serwisowe, usługi IT. Podmioty te będą przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim im to zlecimy. W związku z tym Pani/Pana dane osobowe przekazywać możemy zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Swoje dane osobowe podajesz dobrowolnie, jednak bez ich podania nie będziemy mogli obsłużyć Twojego zgłoszenia.

Polityka cookies

Korzystamy z technologii, która pozwala gromadzić pliki cookies, w tym adres IP. Więcej informacji znajdziesz w Polityce cookies.

Szczegóły dotyczące tego jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w poszczególnych procesach, w tym jeśli korzystasz ze sklepu internetowego al.to znajdziesz na stronie www.al.to w zakładce Polityka prywatności.